Tijdelijke lagere school - VBS Opstal
Buggenhout

info info info info

Modulebouw

oppervlakte:  432 m²

bouwtijd: 3 weken

Om de renovaties te kunnen aanvatten van de bestaande permanente  schoolgebouwen zocht de directie een tijdelijke oplossing voor 8 klaslokalen voor 4 jaar. 

In overleg met de schooldirectie, de gemeente en de brandweer werd er een gebouw ontwikkeld dat paste op het beschikbare terrein. 

Tijdens de maand augustus plaatste Symobo de klaslokalen en sloot de nutsvoorzieningen aan.
De leerkrachten konden de les aanvatten op 1 september. Een kus van de juf en een bank vooruit!

“De leerkrachten konden de les aanvatten op 1 september. Een kus van de juf en een bank vooruit!”

Volgende realisatie