Beleidsverklaring

Kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid zijn prioritair voor Symobo.

Als bouwbedrijf vindt Symobo het vanzelfsprekend om steeds de reglementaire en wettelijke vereisten na te leven. Bovendien engageren we ons om een actief en preventief beleid te voeren wat deze vier pijlers betreft.

Ons engagement op vlak van veiligheid, gezondheid en milieu

Symobo respecteert steeds de fysieke integriteit van zowel de eigen medewerkers als die van onderaannemers. Met sterke preventieve maatregelen reduceren we het risico op ongevallen tot een minimum, zodat onze mensen en partners gevrijwaard blijven van lichamelijke letsels.

Wat milieu betreft gaan we steeds voor een maximale bescherming van onze planeet. Dat doen we door middel van preventie en recyclage van de afvalstromen. Bovendien gaan we verspilling tegen met een rationeel gebruik van energie en andere grondstoffen.

Symobo: een garantie voor kwaliteit

Symobo biedt klanten innovatieve modulaire bouwoplossingen. Ons doel is om niet enkel aan de verwachtingen te voldoen, maar ze te overtreffen. We hanteren steeds de beste kwaliteitsnormen, respecteren uitvoeringstermijnen en creëren een sfeer van vertrouwen in onze samenwerking met klanten en partners. Bovendien maken we een erezaak van klare afspraken en correcte communicatie, en stellen we ons zo flexibel mogelijk op. Door een goed bestuur van onze onderneming zorgen we ervoor dat wij voortdurend werk van het hoogste niveau kunnen afleveren.

Alle medewerkers van Symobo onderschreven het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. We zorgen er samen voor dat er steeds volgens de hoogste standaarden wordt gewerkt op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Tom Verhaert
Zaakvoerder Symobo